X-Schakt Entreprenad AB grundades 1981 och har genom åren gjort sig känd som ett seriöst företag som alltid prioriterar kundens önskemål.

Våra tjänster:
Markentreprenader, allt från husgrunder till vindkraftsparker och olika typer av infrastruktur.

Nybyggen och underhåll av vägar. Vintertid snöröjning, ishyvling och halkbekämpning . Sommartid grusning, hyvling, saltning, dikning/kantskärning trumbyten mm

Materialtransporter.

Bergtäkter.

Utsättning och inmätning i samband med markentreprenader.

Vi löser det mesta!