MELLANBERG OCKELBO

Täkten är belägen längs väg 272 mellan Ockelbo och Lingbo. Vi erbjuder krossprodukter av berg och svallgrus.

För mer information kontakta:
Johan Åberg
+46 70-377 91 69
johan.aberg@xschakt.se

SÖRBY JÄRVSÖ

Täkten är belägen i Sörby Vindpark i Järvsö. Vi erbjuder bergkross och morän.

För mer information kontakta:
Anders Nordqvist
+46 70-377 91 60
anders.nordqvist@xschakt.se

FÅGELSJÖ

Täkten är belägen 4 mil söder om Sveg. Vi erbjuder bergkross och morän. I täkten finns högkvalitativ porfyr.

För mer information kontakta:
Anders Nordqvist
+46 70-377 91 60
anders.nordqvist@xschakt.se